Innan du köper ditt Yale Doorman

Finns det olika versioner av Yale Doorman?

Sedan säljstart 2011 har det kommit två uppdateringar.

V1 är den första varianten som levererades från augusti 2011 fram till introduktionen av V2. V1 har ingen synlig märkning.

V2, Version 2. Introducerades april 2013 och levereras fortfarande. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2. Till skillnad från V1 går V2 att integrera med larm. I dagsläget: Aptus, Verisure och Sector Alarm.

V2N. Introducerades parallellt med V2 april 2016. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2N. V2N paketet innehåller en ny nyckelbricka som passar bättre på en nyckelknippa och har en diskretare design. Nyckelbricka V2N fungerar bara i V2N lås medan den tidigare nyckelbrickan, med Yale Doorman märket, fungerar i alla versioner av Yale Doorman.

Om du har ett V1 eller V2 sedan tidigare och köper en V2N forsätter du använda de brickor ni har sedan tidigare.

Uppfyller Yale Doorman kraven för Godkänd låsenhet?

Ja. Yale Doorman är en godkänd låsenhet enligt SSF 3522:1 låsklass 3. ASSA har ett certifikat utfärdat av SBSC och är listade på Säkerhetsguiden som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. SSF 3522:1 publicerades våren 2015 och till skillnad från den äldre standarden är det nu möjligt att certifiera elektroniska och elektromekaniska lås som Yale Doorman i låsklass 3.

Kan jag installera Yale Doorman själv?

Yale's lås är speciellt utformade för enkel installation, så att den genomsnittliga gör-det-självaren kan göra låsinstallationen med lätthet. För dig som inte vill, eller har tid, går det bra att kontakta en installatör, se våra återförsäljare.

Vilka verktyg behöver jag för att installera mitt Yale Doorman?

Vid en standardinstallation i en modern dörr behöver du en stjärnskruvmejsel i storlek PH2 och en avbitartång. Du kan också behöva en spårringstång om du behöver vända från höger- till vänsterdörr. Vid en installation i en äldre dörr kan du behöva ett stämjärn alternativt en rasp.

Se installationsvideo här

Hur många elektroniska nycklar kan jag ha till mitt lås?

Du kan ha 10 stycken nyckelbrickor och 10 stycken användarkoder. Utöver det kan du komplettera med fem stycken fjärrkontroller. Om du har en äldre version av Yale Doorman som inte har markeringen V2 under handtaget på utsidan, kan du ha 20 stycken nyckelbrickor samt en användarkod och fem fjärrkontroller

I integrerat läge går det åt en minnesplats till integrationen. Du kan alltså bara ha nio brickor i ett integrerat lås.

Kan jag använda samma nyckelbricka till flera olika lås?

Ja det kan du. En enskild nyckelbricka kan läggas in i upp till sex olika Yale Doorman. Dock så måste du verifiera varje bricka 3 gånger på respektive lås innan du går vidare till nästa. (se hur verifierar jag mina nyckelbrickor)

Måste jag ha en kod till min nyckelbricka?

Nej det behöver du inte. Har du dock ditt lås integrerat med ett larm från Verisure och önskar att larma av samtidigt som du låser upp, då behöver du ha en kod till din nyckelbricka.

Vad är ”bortasäkring”?

Det är en funktion i låset som gör att det inte går att låsa upp med vred från insidan. Bortasäkring ska endast användas när ingen är hemma. Inställningen avaktiveras när du låser upp nästa gång.

Hur aktiverar jag ”bortasäkring”?

Öppna dörren och tryck ner låsspärren. En röst ger nu en instruktion om att aktivera med nyckelbricka. Lägg emot nyckelbrickan och om du har kod till din bricka behöver du ange denna.

Hur fungerar automatisk låsning?

Efter upplåsning låser det igen efter 10 sekunder. Efter att dörren stängts låser det efter 2 sekunder.

Kan jag ha mitt Yale Doorman på min ytterdörr?

Ja. Yale Doorman är speciellt utvecklad för Skandinaviska väderförhållanden. Det tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand och är IP-klassat till IP55. Låset har en UV-skyddad yta som även tål sol och fukt under längre perioder.

Det enda du behöver tänka på är att insidan ska vara torr och varm.

Hur länge gäller garantin?

Om din Yale-produkt slutar att fungera som ett resultat av materialfel, omfattas produkten av produktgarantin – förutsatt att du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna. Kontakta inköpsstället för att upprätta ett reklamationsärende.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är: 

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen, i enlighet med Yales installationsanvisning som du erhöll vid köpet.  
  • Att produkten inte modifierats på något sätt.  
  • Garantin gäller inte mekaniska fel som uppstått på grund av slitage, åverkan eller oaktsamhet. 
  • Garantin gäller inte heller på ytbehandling av din Yale-produkt.

Produktgarantin omfattar produkten och ersätts efter godkänd reklamation av en ersättningsprodukt eller ny produkt. Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

Denna garanti gäller endast vid installation i bostäder i Sverige och kan inte överlåtas.

När du har köpt ditt Yale Doorman

Jag kan inte öppna mitt Yale Doorman, vad gör jag?

Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

Om du befinner dig på utsidan, se frågan "Mitt Yale Doorman har slutat att fungera. Vad kan det bero på" ?

Mitt Yale Doorman har slutat att fungera. Vad kan det bero på?
  • Kontrollera att dörrspringan är maximalt fem mm. Rekommenderad dörrspringa är tre mm.
  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel. 
  • Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.
  • Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.

Om du har ett uppkopplat Yale Doorman, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".

Varför larmar mitt Yale Doorman fast dörren är stängd?

Kontrollera att dörrspringan är maximalt fem mm. Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Dörrar rör sig med väderförändringar, justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket.

Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen och på ”Mina sidor”.

Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?

Verifiera nyckelbrickorna vid varje enhet direkt efter att de har programmerats. Håll nyckelbrickan tre gånger framför läsaren och få grönt ljus varje gång. Om du har flera Yale Doorman och vill använda samma nyckelbrickor till dessa är det mycket viktigt och att göra detta i rätt ordning. Det går inte att programmera nyckelbrickorna i Dörr 1 för att sedan direkt fortsätta till Dörr 2 och sedan börja verifiera i Dörr 2. Då blir resultatet ogiltig nyckelbricka när man sedan försöker läsa nyckelbrickorna i Dörr 1.

Hur aktiverar jag ”bortasäkring”?

Öppna dörren och tryck ner låsspärren. En röst ger nu en instruktion om att aktivera med nyckelbricka. Lägg emot nyckelbrickan och om du har kod till din bricka behöver du ange denna.

Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

Kontrollera att vredet fjädrar tillbaka av egen kraft och inte blir ståendes snett. Orsaken till att vredet kärvar och blir ståendes snett beror vanligtvis på för lång vredpinne, kapa vid behov pinnen ytterligare 1 enhet. Säkerställ att nödutrymingen fungerar efter att pinnen har kapats.

En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara att de övre skruvarna (2 se bild) som håller samman plåten för insidans skylt och utsidan är i kontakt med kretskortet (risken är större för äldre Yale Doorman med annan utformning på kretskortet). Säkerställ att skruvarna har rätt längd och inte orsakar skador på kretskortet. 

 


Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är uppkopplat till Sector Alarm, Aptus eller Verisure?

Du justerar låsets inställningar i Sector Alarms, Aptus eller Verisures app alternativt på ”mina sidor”.

Hur rengör jag mitt Yale Doorman?

Använd en fuktig, mjuk trasa för att avlägsna fingeravtryck. En mild tvållösning som appliceras med en mjuk trasa tar bort olja och smuts som har samlats.

Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på någon komponent, eftersom detta kommer att förstöra produktens skyddande finish och upphäver garantin. Obs: Undvik produkter som på etiketten anger att de tar bort missfärgningar och rost eller att de innehåller syror eller frätande kemikalier.

Vad behöver jag för att kunna göra en reklamation?

I första hand så ska du kontakta Yale Service Center (se info längst upp på denna sida), för att få hjälp med att felsöka och lösa ett eventuellt problem.

Se till att du sparar ditt inköpskvitto. Kvittot måste lämnas in när du gör en reklamation. Alla reklamationskrav ska lämnas in, inom två månader efter det att felet upptäckts på din Yale-produkt. Vänligen kontakta ditt inköpsställe om du vill göra en reklamation, då produktreklamationer hanteras av dem.

Installationsvideo