Support Yale Alarm - Frågor och svar

Kan jag installera mitt Yale Easy Fit hemlarm själv?


Hemlarmen från Yale är GDS-utformade, vilket innebär att du kan ”göra det själv”. Alla komponenter i larmpaket är förprogrammerade och det är bara aktivera batterierna som bifogas i paketet.

Testa alla funktioner vid köksbordet och skruva sedan ihop delarna. Ingen kabeldragning eller elektriska installationer behöver göras.

Vad är det för skillnad på hemlarmen i serien Yale Easy Fit?

I korta drag handlar det om olika centralenheter. Sensorerna/detektorerna är med några undantag desamma. Smartphone-larmets stora fördel är att det är uppkopplat, så att du kan sköta larmet från din molbil.

Med Smartphone-larmet finns även fler komponenter, däribland rörelsedetektor med kamera.   

Jag har inte internetuppkoppling hemma. Kan jag använda larmet via Smartphone ändå?

Nej. Välj i stället standardlarmet och uppgradera det till Smartphone-larmet den dagen du skaffar internetuppkoppling. Vid en uppgradering kan du återanvända alla komponenter i ditt nya Yale-larm.

Vad gör jag om batterierna tar slut?

Samtliga delar har batterier som klarar minst två år vid normal användning. När batteritiden i en komponent har cirka en månad kvar, varnar enheten för detta genom appen och du märker det vid larmpåslag. Du måste larma till två gånger. För mer information, se manualen.

Vilka verktyg behöver jag för att installera Yale Easy Fit hemlarm?

En mindre kryssmejsel och/eller en borrmaskin, beroende på om produkterna ska monteras på hårda väggar där plugg behövs.

Vad händer vid sabotage?

Alla larmdelar har sabotageskydd. Om någon del avsiktigt eller oavsiktligt sätts ur funktion kommer larmet att göra dig uppmärksam på det.

Hur lång är garantin?

Om du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna, returnerar den till ditt inköpsställe. Om din Yale-produkt slutat att fungera på grund av produktfel, kommer Yale att ersätta dig med en fri ersättningsprodukt.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är:

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen i enlighet med Yale’s installationsanvisning som du erhöll vid köpet
  • Att produkten inte modifierats på något sätt
  • Att produkten installerats i en bostad i Sverige

Garantin gäller inte:

  • Mekaniska fel som uppsåtligen orsakats eller på grund av oaktsamhet
  • Uppkomna estetiska effekter
  • Vid fel som orsakats av att produkten reparerats eller ändrats på ett otillbörligt sätt, i strid mot våra instruktioner

Yale ansvarar endast för att tillhandahålla en fri ersättningsprodukt. Yale kan inte hållas ansvarig för eventuella andra förluster som följer av att din produkt inte fungerar. Detta oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.