Altandörr och fönster

Med Yales digitala kodlås för altandörrar och fönster ökar du både bekvämligheten och säkerheten hemma.
Handtag med inbyggt kodlås
Nu kan du slippa nycklar till både altandörr och fönsterlås. Säkerhetshandtaget Code Handle öppnas och låses med en kod i stället. Det är enklare, och ger dessutom en extra säkerhet.
Den vanligaste inbrottsvägen
Altandörren är – tillsammans med fönster – den överlägset populäraste vägen in för tjuven. Ofta sitter här ett enkelt handtag som inte är låsbart. Tjuven knäcker då rutan, sticker in handen och öppnar dörren. Har du däremot en låsbar dörr (från insidan!) blir det inte så enkelt.
Bekvämt
Ett säkerhetsproblem med vanliga låsbara handtag är att man ofta låter nyckeln sitta kvar i låset, eller att den ligger på fönsterbänken bredvid. Code Handle innebär nyckelfri låsning och manövreras istället med en inbyggd knappsats.

 

.

Tryggt
Handtagen uppfyller de mekaniska kraven enligt Svensk Standard 3620, klass B, vilket är försäkringsbolagens krav för låsning av altandörrar.
Enkelt
Att montera Code Handle är enkelt – två skruvar är allt som behövs. Handtaget drivs med batterier som räcker för ca 100.000 öppningar.