Vad säger försäkringsbolagen om värdeförvaring?

/global/scaled/2294x1000x0x0x1000x435/Yale-YaleSE-bilder-vardeskap-yale-vardeskap-kvinna-tradgardsarbete.jpg

Det finns inga generella regler om hur värdefull egendom ska förvaras. Det ser olika ut mellan försäkringsbolagen. Som kund till försäkringsbolagen ska du uppfylla det så kallade aktsamhetskravet.

Din privata egendom täcks av hemförsäkringens lösöresförsäkring. Ersättningsnivån och även premien, är beroende av vilket belopp du valt. Hemförsäkringen ersätter bara den ekonomiska förlusten – inte affektionsvärdet. Tänk också på att det ekonomiska värdet sällan täcker kostnaden för nyanskaffning. Åldersavdragen kan vara betydande.

Försäkringsbolagen har ofta ett maxbelopp för smycken och andra värdesaker. Det betyder att värdefulla föremål måste försäkras separat. Beloppsgränsen variera mellan värden över 50 000 eller 100 000 kronor. Fråga ditt försäkringsbolag.

Om du förvarar kontanter hemma ska du vara medveten om att försäkringen endast täcker mindre belopp. Har du sålt din gamla bil för 10 000 kronor har du alldeles säkert överskridit den gränsen. Sätt in pengarna på ett bankkonto.

Som kund till försäkringsbolagen ska du uppfylla det så kallade aktsamhetskravet. Du ska, så lång det är möjligt, förhindra stöld. Det är alltså upp till dig att skydda din egendom.