Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

Om du befinner dig på utsidan, se frågan "Mitt Yale Doorman har slutat att fungera. Vad kan det bero på" ?