Sedan säljstart 2011 har det kommit två uppdateringar.

V1 är den första varianten som levererades från augusti 2011 fram till introduktionen av V2. V1 har ingen synlig märkning.

V2, Version 2. Introducerades april 2013 och levereras fortfarande. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2. Till skillnad från V1 går V2 att integrera med larm. I dagsläget: Aptus, Verisure och Sector Alarm.

V2N. Introducerades parallellt med V2 april 2016. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2N. V2N paketet innehåller en ny nyckelbricka som passar bättre på en nyckelknippa och har en diskretare design. Nyckelbricka V2N fungerar bara i V2N lås medan den tidigare nyckelbrickan, med Yale Doorman märket, fungerar i alla versioner av Yale Doorman.

Om du har ett V1 eller V2 sedan tidigare och köper en V2N forsätter du använda de brickor ni har sedan tidigare.