Kontrollera att dörrspringan är maximalt fem mm. Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Dörrar rör sig med väderförändringar, justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket.