Efter upplåsning låser det igen efter 10 sekunder. Efter att dörren stängts låser det efter 2 sekunder.