Om din Yale-produkt slutar att fungera som ett resultat av materialfel, omfattas produkten av produktgarantin – förutsatt att du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna. Kontakta inköpsstället för att upprätta ett reklamationsärende.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är: 

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen, i enlighet med Yales installationsanvisning som du erhöll vid köpet.  
  • Att produkten inte modifierats på något sätt.  
  • Garantin gäller inte mekaniska fel som uppstått på grund av slitage, åverkan eller oaktsamhet. 
  • Garantin gäller inte heller på ytbehandling av din Yale-produkt.

Produktgarantin omfattar produkten och ersätts efter godkänd reklamation av en ersättningsprodukt eller ny produkt. Yale kan inte hållas ansvarig för andra eventuella förluster som följer av att din produkt inte fungerar – oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.

Denna garanti gäller endast vid installation i bostäder i Sverige och kan inte överlåtas.