Hemlarmen från Yale är GDS-utformade, vilket innebär att du kan ”göra det själv”. Alla komponenter i larmpaket är förprogrammerade och det är bara aktivera batterierna som bifogas i paketet.

Testa alla funktioner vid köksbordet och skruva sedan ihop delarna. Ingen kabeldragning eller elektriska installationer behöver göras.