En mindre kryssmejsel och/eller en borrmaskin, beroende på om produkterna ska monteras på hårda väggar där plugg behövs.