Alla larmdelar har sabotageskydd. Om någon del avsiktigt eller oavsiktligt sätts ur funktion kommer larmet att göra dig uppmärksam på det.