I korta drag handlar det om olika centralenheter. Sensorerna/detektorerna är med några undantag desamma. Smartphone-larmets stora fördel är att det är uppkopplat, så att du kan sköta larmet från din molbil.

Med Smartphone-larmet finns även fler komponenter, däribland rörelsedetektor med kamera.