Om du har köpt produkten inom de senaste 24 månaderna, returnerar den till ditt inköpsställe. Om din Yale-produkt slutat att fungera på grund av produktfel, kommer Yale att ersätta dig med en fri ersättningsprodukt.

Villkoren för att garantin ska gälla för din Yale produkt är:

  • Att produkten är korrekt installerad och underhållen i enlighet med Yale’s installationsanvisning som du erhöll vid köpet
  • Att produkten inte modifierats på något sätt
  • Att produkten installerats i en bostad i Sverige

Garantin gäller inte:

  • Mekaniska fel som uppsåtligen orsakats eller på grund av oaktsamhet
  • Uppkomna estetiska effekter
  • Vid fel som orsakats av att produkten reparerats eller ändrats på ett otillbörligt sätt, i strid mot våra instruktioner

Yale ansvarar endast för att tillhandahålla en fri ersättningsprodukt. Yale kan inte hållas ansvarig för eventuella andra förluster som följer av att din produkt inte fungerar. Detta oavsett om sådana förluster är direkta eller indirekta följdskador.