Yale Easy kodlås

Yale Easy är ett batteridrivet kodlås som utan elektriska installationer monteras som kompletterade daglås i din dörr eller bekvämt kodlås i bod eller förråd. Yale Easy levereras komplett inklusive låshus. Låshuset är utanpåliggande och monteras som extralås som komplement till dörrens befintliga lås. Låset är självlåsande och dörren är alltid låst om den är stängt. Vid behov går det att ställa upp låset i olåst läge. Knappsatsen på låsets utsida är väderskyddad, IP53, och kan monteras i ytterdörrar. Insidan är designad för torra och tempererade utrymmen, Vid montage i ett kallförråd kan batterikapaciteten försämras beroende på batterifabrikat. Under normala förhållanden klarar en omgång 4st AA batterier 10 000 öppningar eller 12 månader. Är batterierna tomma tillför man ström utifrån med hjälp av ett 9V batteri.