Strömbrytare

Specifikationer:
Detta tillbehör kan användas för att slå på
och av produkter anslutna till 230 V-elnätet
(t.ex. lampa, radio o.s.v.) via
smartphone-appen.

Driftsmiljö
-10 °C till 40 °C, 85 % relativ luftfuktighet,
icke-kondenserande. Endast för inomhusbruk
Se bruksanvisningen för
EF-larmsystemet avseende följande
• Lägga till denna Strömbrytare i larmsystemet
• Felsökning
Förpackningens innehåll
• 1 st Strömbrytare

VARNING:
Endast för inomhusbruk. Max driftbelastning är 2300W och 10A.

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare