Siren utsida (Grå)

Specifikationer:
Sirenens ljudstyrka 104 dBA, ljudtryck
@ 1 m minimum
Radiofrekvens 868 MHz FM
Strömförsörjning 4 st 6 V alkaliska
LR20-batterier. 2,5 års normal livslängd
VARNING
Var förberedd på att sirenen låter väldigt högt! Iakttag försiktighet så att sirenens sabotagekontakt inte utlöses i onödan.
Miljökrav:
Siren: -20 °C till 50 °C, relativ luftfuktighet 95 %,
icke-kondenserande.
Montering av utomhussiren
Välj en plats på en yttervägg där sirenens ljud hörs bäst.
Montera så högt upp som möjligt så att den är svår att komma åt.
Se bruksanvisningen för
EF-larmsystemet avseende följande
• Lägga till denna Utomhussiren i larmsystemet
• Byta batterier
• Felsökning
Förpackningens innehåll
• 1 st Utomhussiren

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare