Rökdetektor

Trådlös optisk rökdetektor.
Yale EF-SD


Beskrivning:
1. Lär / Testknapp
2. LED-indikator
3. Batterifack
4. Monteringshål
5. Monteringsfäste
 

Förpackningens innehåll:
• 1 x Rökdetektor (med sockel)
• 2 x pluggar & skruvar
• 3 x AA alkaliska batterier

Programmering & plats:
Programmera din brandvarnare före installation och test. Se ditt systems manual.
Placera detektorn centralt i taket i det aktuella utrymmet. Undvik att placera detektorn:
I direkt närhet till spisen. Matos kan ge falsklarm.
Nära ventilationsfläkt eller luftkonditionering, luftdraget kan påverka detektorn känslighet.
Nära takbjälkar, skåp och höga möbler som kan skapa stillastående luftfickor vilket i sin tur kan påverka detektorns förmåga att upptäcka rök.  

Drift
Testa rökdetektor genom att trycka på testknappen Om brandvarnaren fungerar normalt kommer lysdioden att tändas upp i 2 sekunde följt av ett tvåtons ljud från summern. Om summern ljuder tre gånger betyder det att " rökdetektorn är antingen smutsig eller defekt

Om lysdioden inte lyser och ingen ljudsignal hörs kan detektorn vara defekt alternativt så är batterierna tomma.
 

Funktion
När koncentrationen av röken överskrider det förinställda gränsvärdet sänder detektorn en signal till centralenheten. Efter överföringen aktiveras rökdetektorns inbyggda summer och lysdiod blinkar. Detektorn kontrollerar rökkoncentrationen var 10 sekund och forsätter ljuda så länge koncentrationen är högre än gränsvärdet. Summern tystnar så snart gränsvärdet understigs och övergår till standby läge. Röklarmet går även att avbryta genom att:

Trycka på testknappen på rökdetektorn. Detektorn tystnar i 10 minuter Lysdioden kommer att fortsätta att blinka om rökkoncentrationen fortfarande överskrider tröskelvärdet. Efter 10 minuter ljuder detektorn summer ingen om rökkoncentrationen fortfarande är för hög. Centralenhetens siren fortsätter ljuda till larmet kvitterats.
2) Kvittera rökvarningen i larmet på knappsatsen
 

Kalibrering av rökdetektor:
Rökdetektorn kalibreras automatisk vid uppstart och efter batteribyte. Om detektorn flyttas eller om förhållandena runt den förändras kan man manuellt starta kalibreringen genom att hålla in testknappen i 10 sekunder till dess att lysdioden börjar blinka. Kalibreingen kan ta upp till 20 minuter.

Specifikation:
Miljökrav:-10C Till 40c, relativ fuktighet 85% ej kondenserande. Endast inomhus bruk
Radio: 868MHz FM

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare