PIR rörelsedetector, (husdjur)

Trådlös husdjursanpassad passiv infraröd rörelsedetektor.
Yale EF-PETPIR.

Beskrivning:
• Lär och testknapp
Testläge: Tryck in knapen i standby-läge. Lysdioden tänds i två sekunder när en rörelse upptäcks. Testläge aktiverat i 3 minuter.
• LED-indikator
• Blindhål för vägg och hörnmontering
• Bygel 2 = Övervakning radiolänk aktivera / inaktivera
• Bygel 3 = Hög eller låg rörelsekänslighet
• Sabotagekontakt
• 1x 1.5V AAA alkaliska batterier

Förpackningens innehåll:
• 1 x PIR rörelsedetektor.
• 4 x pluggar & skruvar.
• 3 x 1,5 V AAA alkaliska batterier (monterade).

Teknisk information:
Övervakning radiolänk Aktivera / inaktivera med bygel 2.
Om aktiverad kommer detektorn sända testsignal i slumpvisa intervall till centralenheten för att övervaka detektorns status. Funktionen måste även aktiveras i centralenheten för att fungera.

Bygel On = Övervakning radiolänk inaktiverad (Standard).
Bygel Off = Övervakning radiolänk aktiverad

Rörelsekänslighet hög/ låg bygel 3
Bygel On = Öka känsligheten för rörelser.

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare