PIR kamera

Trådlös passiv infraröd rörelsedetektor med stillbildskamera.
Yale EF-PC.

  Beskrivning:
1. Lär och testknapp
Skicka testsignal: Tryck, håll och släpp inom 3 sekunder.
Testläge: Tyck, håll och släpp 3-10 sek. (30 sekunder fördröjning).
Lärfunktion: Tryck och håll i 10 sekunder. Kamerablixten indikerar när signalen sänds.

2. Kamerablixt
3. Stillbildskamera
4. 2x 1.5V AA litiumbatterier
5. Sabotagekontakt


Förpackningens innehåll
• 1 x PIR rörelsedetektor med stillbildskamera.
• 4 x pluggar & skruvar.
• 2 x 1,5 V AA litiumbatterier
Observera. Övervakning av radiolänken är alltid aktiverad i EF-PC

Viktigt
Efter batteribyte är sabotagekontakt och kameran inaktiverade i 5 minuter. Använd inga kamerafunktioner under den perioden.

Om du tar bort detektorn från systemet demontera batterierna för att undvika att batterierna töms

 

 

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare