Fjärrkontroll

 

Trådlös fjärrkontroll

Yale EF-KF

 

 Beskrivning:

• Röd lysdiod för indikering.

• Till och frånslag av larm.

• Tystar aktiverat larm

• Överfallslarm, aktiverar larmet även om det är frånslaget

Programmering

Programmera och testa din fjärrkontroll i enkligt huvudmanualen till larmet

 

Batterimontering

Ta bort batteriluckan genom att använda ett mynt för att vrida moturs tills pilen pekar på den runda pricken (öppen). Sätt i batteriet med den positiva ( + ) sidan uppåt.
Återmontera batteriluckan, se till att pilen pekar mot pricken och vrid locket medurs tills pilarna pekar mot varandra (stängd) .

Specifikation

-10C Till 40c , relativ fuktighet 70 % icke-kondense .
Radio: 868MHz FM

Innehåll:

• 1st fjärrkontroll

• 1st CR2032 battei

Vill du köpa våra produkter?

Hitta återförsäljare