Vepor och affischer

Här kan du ladda ner vepor och affischer att använda i din marknadsföring av Yales produkter.

Affisch 1

50x70 cm Styr ditt digitala lås via kod, nyckelbrickor eller mobil.

Affisch 2

50x70 cm Enkelt Tryggt Bekvämt

Affisch 3

50x70 cm Yale Doorman det digitala låset variant 1

Affisch 4

50x70 cm Yale Doorman det digitala låset variant 2

Vepa 1

200x91,4 cm Sluta leta Digitalt lås för ditt hem

Vepa 2

200x91,4 cm Yale Doorman det digitala låset