Yale's låshistoria är fylld av innovation

/global/scaled/2288x998x13x0x1000x435/Yale-YaleSE-bilder-yale-doorman-yale-historia.jpg

Yale är ett av världens äldsta internationella varumärken och ett av de mest kända namnen i låsbranschen. Yale's historia fångar viktiga innovationer som har präglat utvecklingen inte bara för Yale – utan för hela låsbranschen.

Yale startade i Amerika

Yale har sina rötter i det koloniala Amerika. Familjen Yale bestämde sig för att emigrera till den Nya Världen från norra Wales. Några generationer senare, omkring 1840, började Linus Yale Sr konstruera och tillverka en serie av innovativa högsäkerhetslås i sin Yale Lock Shop i Newport, New York. Han specialiserade sig på dyra, handgjorda banklås.

Pionjär-innovationer inom lås

Linus Yale Sr's son började i sin fars verksamhet år 1850 och fulländade och patenterade sin fars Fallstiftregel cylinderlås och blev dåtidens främsta låsexpert. År 1862 introducerade Yale Jr "Monitor bank Lock", viket markerar övergången av bankernas lås från nyckellås till kombinationslås. De principer som uttrycks i hans "Monitor Lock", är numera standard i kombinationslås i hela USA.

Yale Jr utvecklade låsteknologin

Yale Jr experimenterade också med ett lås som grundar sig på en mekanism som användes av de gamla egyptierna för över 4.000 år sedan. Med patent beviljade år 1861 och 1865, lyckades slutligen Yale skapa sin viktigaste uppfinning - Yale cylinderlås och Linus Yale Jr förvandlade låsindustrin för alltid med sina många uppfinningar.

Världsomfattande expansion

Baserat på Yale's patent, Yale's sterling-namn och ren genialitet, etablerade Yale Jr och hans kollega Henry Towne företaget Yale & Towne år 1868, som vid den tiden sysselsatte 35 personer.

Företaget växte och utvidgade sitt tillämpningsområde till att också innefatta manuella kättingtelfrar och batteridrivna truckar. 1879 introducerades en serie hänglås. Yale & Towne köpte företagen Norton dörrstängare och H. och T. Vaughan Ltd.

Redan på 1920-talet expanderade företaget över hela världen och sysselsatte mer än 12.000 personer. Under hela 20-talet hade Yale genom köp, förvärv och joint ventures med varumärken som Guli, Chubb Locks, Parkes och CE Marshall gjordt Yale's lås välkända över hela världen.

I augusti 2000 köptes Yale av ASSA ABLOY-koncernen och har sedan dess varit en viktig del av den globala ledaren inom lås och dörrlösningar.

Yale's historiska lås

Yales mest kända låsdesign är stiftcylindern

Liknande lås med stift, användes i forntida Egypten för omkring 4000 år sedan, men dessa lås var mycket större, ca 30-60 cm långa och var gjorda av trä.

Vad är ett stiftcylinder lås?

Stifcylinderlåset har en låsmekanism som använder stift av olika längd för att förhindra att låset öppnas utan rätt nyckel.

Ytterhöljet på en stiftcylinder har cylindriska hål med plug- eller metallstift. Låsmekanismen använder pinnar av varierande längd för att förhindra att låset öppnas. För att öppna låset och få cylindern att rotera krävs det kontakt, vilket endast sker med hjälp av rätt nyckel.

Stiftcylinderns design är baserad på en cylinder som har borrade hål som oftast har 5-6 runda platser som ligger nära varandra i en linje. Ett metallstift eller "tumlare", sluter tätt mot väggarna i varje fack. Ett andra metallstift eller en "förare" som det kallas, sitter ovanför tumlaren och trycks ner på tumlaren av en mycket liten fjäder, som permanent komprimeras eftersom den sitter innanför låshuset.

Linus Yale Jr's pin-tumlarelås liknande det som skapades av Linus Yale Sr men han använde en mindre platt nyckel med sågtandade kanter liksom de som vi fortfarande använder idag. När den sätts in i låset, skjuter nyckeln ner pinnarna i rätt läge, vilket gör att användaren kan vrida om nyckeln och låsa upp låset.

Stiftcylindern med platt nyckel patenterades år 1861.

Linus Yale Jr

Linus Yale Jr förändrade för alltid låsindustrin med sina banbrytande uppfinningar, men hans viktigaste uppfinning var Yale's Cylinderlås.