Vad säger försäkringsbolagen om hemlarm?

/global/scaled/4649x2022x348x1092x1000x435/Yale-YaleSE-bilder-hemlarm-vad-sager-forsakringsbolagen-2.jpg

Försäkringsbolagen rekommenderar sina försäkringstagare att ligga steget före och arbeta förebyggande. Med ett hemlarm ökar du tryggheten i ditt hem och förebygger skador. Ett hemlarm kan dessutom leda till att du får ett förmånligare pris på din hemförsäkring alternativt lägre självrisk.

Hemlarm uppmärksammar omgivningen

Hemlarm är ett bra komplement till andra förebyggande åtgärder. Med ett larm kan omgivningen snabbt få reda på om ett inbrott pågår och vidta åtgärder. Många hemlarm kan även kompletteras med rökdetektorer och kopplas till mobilen. Det ökar säkerheten och minskar risken för skador på såväl bostäder som personer. Larmet kan också fungera avskräckande för tjuven och göra att denne väljer att dra sig undan utan att genomföra inbrottet.

Förebygg skador med hemlarm

Hemförsäkringar eller villaförsäkringar gäller oftast för både inbrott, brand samt vid skador efter stöldförsök. Men en försäkring täcker aldrig mer än den ekonomiska förlusten och självrisken kan vara stor. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att förebygga inbrott och brand och minska risken för att just din bostad drabbas. Genom att skaffa ett hemlarm med tillbehör som rökdetektorer, temperatur- och fuktsensorer kan du förhindra obehagliga överraskningar. Det skapar trygghet och lugn.

Läs gärna mer om våra hemlarm från Yale Easy Fit, och få tips om vilket hemlarm som passar just dig.