Se till att du sparar ditt inköpskvitto. Kvittot måste lämnas in när du gör en reklamation. Alla reklamationskrav ska lämnas in, inom två månader efter det att felet upptäckts på din Yale-produkt.Vänligen kontakta ditt inköpsställe om du vill göra en reklamation, då produktreklamationer hanteras av dem.