Öppna dörren och tryck ner låsspärren. En röst ger nu en instruktion om att larma med nyckelbricka. Lägg emot nyckelbrickan och tryck den avsedda koden för att aktivera bortasäkring. Du kan även aktivera genom att både låsa och larma utan nyckelbricka genom att hålla in * 2 sekunder + 6-siffrig kod + * eller via Versiures app. Det tar 45 sekunder innan dörren låses om du använder kod utan bricka.