När låset är integrerat styrs lås och larmsystem av samma 6-siffriga koder, som är unika per användare. Undantaget är om kunden använder nyckelbricka, den kan användas tillsammans med en 4-siffrig PIN-kod.