Yale Doorman banners

Här kan du ladda ner web-banners att använda i din marknadsföring av Yales produkter.

Banner 1

Banner 1250x240 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 2

Banner 1250x360 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 3

Banner 250x800 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 4

Banner 310x1000 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 5

Banner 320x320 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 6

Banner 320x480 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 7

Banner 940x240 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 8

Banner 980x240 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 9

Banner 980x300 Öppna dörren med kod bricka eller app

Banner 10

Banner 320x320 Sluta leta efter nyckeln

Banner 11

Banner 650x960 Skaffa ett smart lås till nya huset

Banner 12

Banner 940x240 Skaffa ett smart lås till nya huset

Banner 13

Banner 320x320 Ett smart lås utan nyckel

Banner 14 Animerad

Banner Animerad 940x330 Öppna dörren / Aldrig mer

Banner 15 Animerad

Banner Animerad 940x220 Öppna dörren / Aldrig mer